Trinh Thám – TÂM ĐỊA ĐỘC ÁC

Tác giả: Sơ Hòa

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng edit: Đang lết từ từ

Số chương: 171

Thể loại: Hiện đại, tình cảm, trinh thám, phá án, cường cường, chủ thụ, đô thị tình duyên, HE

Edit+ Beta: Alice

Tui tự đào hố cho mình


7 năm trước, Cục Lạc Thành điều động Hoa Sùng làm đội phó chi viện chống khủng bố đến biên giới Tây Bắc.

2 năm sau nhiệm vụ hoàn thành, Hoa Sùng trở về Lạc Thành, mà không trở lại đội Đặc Cảnh, mà là tự nguyện đi đến đội Hình Trinh.

Mấy năm sau, Hoa Sùng trở thành tổ trưởng tổ trinh sát. Không lâu sau đó, bộ công an thành lập tổ trọng án gồm các chiến sĩ trẻ tuổi tinh anh.

Nhiệm vụ 5 năm trước ở Tây Bắc hoàn thành “Viên mãn”, nhưng đã thay đổi vận mệnh hai người. 

Vai chính: Hoa Sùng, Liễu Chí Tần.


Tiết tử

Vụ án thứ nhất: Hồng nhan

chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5
chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10
chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15
chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20
chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25
chương 26chương 27chương 28chương 29chương 30
chương 31chương 32chương 33chương 34chương 35 -1
chương 35 – 2
chương 35 – 3

Vụ án thứ hai: Tri kỉ

chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40
chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45
chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50
chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55
chương 56chương 57chương 58chương 59chương 60
chương 61chương 62chương 63chương 64chương 65

chương 66

Vụ án thứ ba: Cảnh trong gương

Vụ án thứ tư: Bao vây tiễn trừ