Sau khi hai nam thần kết hôn – Chương 25

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com Chương 25 Diệp Nhuy cũng không phải là người mù quáng nghĩ rằng em trai mình được vạn người mê, nhưng thật sự em cô không có khuyết điểm gì cả, nghe nói nhân cách của Văn Dữ cũng không tồi, hai người mỗi ngày sinh hoạt ở … Continue reading Sau khi hai nam thần kết hôn – Chương 25