Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 152

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com 152. Chia cách Dương Lâm Sâm cùng với Tiêu Minh Dạ là bộ đôi có thành tích tốt nhất hồi quân ngũ, sau khi phục viên hắn vốn được chuyển đến đồn công an trong thành phố, còn là hình cảnh, nhưng người này có chút phản nghịch, … Continue reading Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 152

Advertisement