Pass

Mình thích thì mình đặt pass thôi!!! Tui không ngờ sẽ có nhiều người đọc như vậy nên phải rà soát kĩ các chương có H, và đặt thêm pass.

Tất cả đều là không hoa, không dấu, không cách

Truyện Nhập Vai

Gợi ý chương 32: 8 chữ, tên nhân vật trong truyện.

Gợi ý chương 38: 7 chữ, xe của gợi ý chương 32. (có gợi ý hình ảnh ở một chương nào đó)

Gơi ý chương 43: 8 chữ, chủ đề bộ phim hai người đang đóng.

Gợi ý chương 45: 8 chữ, tư thế gọi là gì khi thụ ngồi trên người công lúc làm tình.

Truyện Thời đại mới, Địa Phủ mới

Gợi ý toàn truyện: nhóm nhạc nam có 7 thành viên, dưới trướng của công ty Starship.