NHẬT KÝ Ở NÔNG THÔN CỦA THẦY GIÁO TIỂU CHUNG (Hoàn)

Tác giả: Tái Tam Tư

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Số chương: 217

Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt sủng, làm ruộng, cường cường, cận thủy lâu dài, 1v1

Edit + Beta: Alice G.

CP: Lính xuất ngũ không thích nói nhiều, công X Đơn thuần thiện lương chút ngây ngô, thụ.

Chung Ý Thu có một đôi mắt phượng phong lưu, hơi ngố.

Tiêu Minh Dạ, tiếng xấu đồn xa, từ người già 80 tuổi cho tới con chó vừa sinh nghe tên đã sợ, biệt danh anh hai Tiêu.

Vậy mà Chung Ý Thu không sợ tên lỗ mãng này.

Cậu giương đôi mắt sáng bừng nghiêm trang khiêu khích:

“Anh không phải đứng thứ hai trong nhà, tại sao tên là anh hai Tiêu, bởi vì anh ngốc phải không?”
“Tối hôm anh ngủ sờ đùi tôi đó, anh thèm có vợ rồi phải không?”

Vô số lần Tiêu Minh Dạ muốn cạy não cậu ra để xem bên trong có gì.

Nhưng cũng có lúc Chung Ý Thu đáng tin cậy lắm, như là kiên trì khuyên thôn dân cho con cháu đi học, dù có bị mắng máu chó phun đầu cũng không buông tha.

Đêm đó, gió bắc nổi lên, tuyết bay mù trời

Tôi mơ thấy người đến, ngựa hí vang khắp nơi.

Lưu ý: bản edit giống với bản QT khoảng 30% thôi, cho nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc tiếp.

Vui lòng không REPOST, chuyển VER, hay SHARE WORD!


chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5
chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10
chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15
chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20
chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25
chương 26chương 27chương 28chương 29chương 30
chương 31chương 32chương 33chương 34chương 35
chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40
chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45
chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50
chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55
chương 56chương 57chương 58chương 59chương 60
chương 61chương 62chương 63chương 64chương 65
chương 66chương 67chương 68chương 69chương 70
chương 71chương 72chương 73chương 74chương 75
chương 76chương 77chương 78chương 79chương 80
chương 81chương 82chương 83chương 84chương 85
chương 86chương 87chương 88chương 89chương 90
chương 91chương 92chương 93chương 94chương 95
chương 96chương 97chương 98chương 99chương 100
chương 101chương 102chương 103chương 104chương 105
chương 106chương 107chương 108chương 109chương 110
chương 111chương 112chương 113chương 114chương 115
chương 116chương 117chương 118chương 119chương 120
chương 121chương 122chương 123chương 124chương 125
chương 126chương 127chương 128chương 129chương 130
chương 131chương 132chương 133chương 134chương 135
chương 136chương 137chương 138chương 139chương 140
chương 141chương 142chương 143chương 144chương 145
chương 146chương 147chương 148chương 149chương 150
chương 151chương 152chương 153chương 154chương 155
chương 156chương 157chương 158chương 159chương 160
chương 161chương 162chương 163chương 164chương 165
chương 166chương 167chương 168chương 169chương 170
chương 171chương 172chương 173chương 174chương 175
chương 176chương 177chương 178chương 179chương 180
chương 181chương 182chương 183chương 184chương 185
chương 186chương 187chương 188chương 189chương 190
chương 191chương 192chương 193chương 194chương 195
chương 196chương 197chương 198chương 199chương 200
chương 201chương 202chương 203chương 204chương 205
chương 206chương 207chương 208chương 209chương 210
chương 211chương 212chương 213chương 214chương 215

Phiên Ngoại

chương 216 (PN 1)chương 217 (PN 2)

Toàn văn Hoàn

April 2021 to December 2021.

Advertisement