SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔN (Hoàn)

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Số chương: 111

Tình trạng edit: Hòan

Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, chủ thụ, HE

Edit + Beta: Alice G.

Vui lòng không REPOST, chuyển VER, hay share WORD!


Diệp Diễm Thanh là thần tượng lưu lượng đẳng cấp, luôn nằm trong top 10 hot search, antifan càng nhiều càng nổi tiếng.

Văn Dữ là ảnh đế lưu lượng đẳng cấp, nổi tiếng với gương mặt đẹp như tạc tượng, nhưng hình tượng lại khác xa thực tế.

Hằng năm, hai người này luôn tranh ngôi vị đầu bảng nam thần, fan hai nhà như lửa với nước, không ai nhường ai.

Đùng một cái, bọn họ tuyên bố —- kết hôn.

Diệp Diễm Tranh: Tôi kết hôn là vì muốn ở ẩn, không biết tại sao càng ngày càng nổi tiếng.

Văn Dữ: Tôi kết hôn là vì muốn tài nguyên trong tay Diệp Diễm Thanh, không biết tại sao phim giả thành thật.


chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5
chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10
chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15
chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20
chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25
chương 26chương 27chương 28chương 29chương 30
chương 31chương 32chương 33chương 34chương 35
chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40
chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45
chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50
chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55
chương 56chương 57chương 58chương 59chương 60
chương 61chương 62chương 63chương 64chương 65
chương 66chương 67chương 68chương 69chương 70
chương 71chương 72chương 73chương 74chương 75
chương 76chương 77chương 78chương 79chương 80
chương 81chương 82chương 83chương 84chương 85
chương 86chương 87chương 88chương 89chương 90
chương 91chương 92chương 93chương 94chương 95
chương 96chương 97chương 98 chương 99PN 1

Hoàn Chính Văn

PN 2PN 3PN 4PN 5PN 6
PN 7PN 8PN 9PN 10PN 11

PN 12

Toàn Văn Hoàn

Advertisement