Nhập vai 26-1

Máu chảy không ngừng từ trong lỗ mũi, chảy xuống tận áo khoát, Phương Sí vội ngửa đầu, Cao Chuẩn ngồi bên cạnh cả người phát run. Phương Sí bắt lấy tay anh hỏi tài xế: “Sư phụ, có thể mở cửa sổ xe một chút không?” “Cậu nói giỡn hả, khí lạnh đều chạy … Continue reading Nhập vai 26-1