Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 3

chương trước tác giả có giới thiệu trường có 11 giáo viên, tính cả chú Nghĩa và hiệu trưởng, đến chương này thì là 17, không biết là bản dịch lầm hay là tui lầm nữa?

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 2

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 1

Hello mọi người, tui thừa nhận là tui không giỏi về việc tả cảnh, tả người, có một số miêu tả trong truyện qua bản dịch thô tui không hiểu hết, nên đã tự động lướt qua, hay miêu tả rất sơ sài. Nhưng nhờ có một bạn đọc đã kịp thời lên tiếng nhắc […]

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 157

pass chương 158: 5 chữ, tên thị trấn, không hoa, không dấu, không cách.

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 156