Mối quan hệ – Phiên ngoại 7

Edit + Beta: Alice 《 Mê trai bỏ bạn 》 ( hai ) Biết được người Thiệu Quân Lăng thích là anh nó, tam quan của Vi Hoành Tuấn lung lay trong gió: “Nhưng, nhưng hai người là anh em mà?” Thiệu Quân Lăng: “Thì sao?” “Đù! Anh em đó ba!!” Quan, quan hệ gì? Còn hỏi quan hệ gì!? Quan hệ lớn được không! Vi Hoành … Continue reading Mối quan hệ – Phiên ngoại 7

Mối quan hệ – Phiên ngoại 5

Edit + Beta: Alice Tiêu Kiếm Tiêu Kiếm là bạn mà Thiệu Quân Lăng quen được ở võ quán, lớn hơn nó hai tuổi. Năm chương trình thực tế đó lên sóng, Thiệu Quân Lăng chẳng những được chú ý ở Đức Âm, mà cũng có không ít người khiêu chiến ở võ quán, ai biểu tổ tuyên truyền làm quá nói nó … Continue reading Mối quan hệ – Phiên ngoại 5

Mối quan hệ – Phiên ngoại 4

Edit + Beta: Alice ( 7 ) Hội bạn thân —— Tiết Tử Vấn Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, trước giờ Thiệu Quân Lăng không có bạn, mặc dù ở Viện Phúc Lợi, nhưng nó bị tất cả mọi người cô lập, chán ghét, cho nên nó rất mâu thuẫn khi phải giao tiếp với người lạ. Cho đến khi Doãn Sướng đưa nó vào Đức … Continue reading Mối quan hệ – Phiên ngoại 4