Day: March 4, 2020

Mối quan hệ – 95

Edit + Beta: Alice Mấy chương trước tác giả có giải thích chuyện trường đại học, mà tui thấy không thích hợp nên cắt, để dành giải thích ở chương này thì hợp lí hơn. Ở Mỹ có ba trường đại học có chuyên ngành trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) là đại học…

Read more Mối quan hệ – 95

error: Content is protected !!