Day: January 19, 2020

Mối quan hệ – 57

Edit + Beta: Alice Có ai là Capricorn như tui ko? Happy birthday to all of us! 057. Hai anh em đánh nhau Doãn Sướng bình tĩnh nhìn thằng bé hai giây rồi nói: “Nhóc còn muốn đánh nhau đúng không?…… Tới, nhóc đánh với anh.” Thiệu Quân Lăng nghe xong thì ngây ngẩn cả người, nhưng Doãn Sướng nói rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như…

Read more Mối quan hệ – 57

error: Content is protected !!