Day: January 13, 2020

Mối quan hệ – 56

Edit + Beta: Alice 056. Mặc vào võ phục Chạng vạng cùng ngày, nhóm nhân viên công tác xếp một hàng bàn dài cùng với vật dụng nấu ăn ở quảng trường để nhóm khách mời chuẩn bị nấu cơm. Năm tổ khách mời xách những gói rau quả mà mình đã nhặt được về tới quảng trường, tự bọn họ phải phân ra…

Read more Mối quan hệ – 56

error: Content is protected !!