Day: January 12, 2020

Mối quan hệ – 55

Edit + Beta: Alice 055. Cự tuyệt trợ giúp Doãn Sướng tiến lên gõ cửa xác nhận đây là nhà của Lưu đại gia. Lưu đại gia nghênh đón bọn họ đến hậu viện, muốn hai người nhặt hai mươi quả trứng gà trong chuồng gà giùm ông. Nhiệm vụ tuy nghe khá đơn giản, nhưng đối với mấy đứa nhóc lớn…

Read more Mối quan hệ – 55

error: Content is protected !!