Day: January 11, 2020

Mối quan hệ – 54

Edit + Beta: Alice 054. Giúp thôn dân làm nhiệm vụ Đêm qua ngủ sớm nên tờ mờ sáng hôm sau Doãn Sướng đã tỉnh. Hắn mở to mắt thấy Thiệu Quân Lăng còn đang ngủ ngon ở bên cạnh nên nhón nhén ngồi dậy đi rửa mặt trước. Kết quả mới nghiêng đầu qua hướng bên kia…

Read more Mối quan hệ – 54

error: Content is protected !!