Day: January 10, 2020

Mối quan hệ – 53

Edit + Beta: Alice 053. Phòng ngủ tốt nhất Doãn Sướng làm lơ ước muốn không thực tế của Thiệu Quân Lăng, đứng ở đằng xa trao đổi ánh mắt chào hỏi với Hoàng Hàn, nói với Thiệu Quân Lăng: “Đi thôi.” Tiểu gia hỏa cúi đầu đi theo Doãn Sướng lên sườn núi. Lúc này là giữa trưa, hai người thở lấy…

Read more Mối quan hệ – 53

error: Content is protected !!