Day: January 7, 2020

Mối quan hệ – 51

Edit + Beta: Alice 051. Thu âm Bởi vì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng chưa tập hát cho nên nhân viên công tác dẫn hai người đến phòng tập để thầy dạy thanh nhạc chỉ đạo cho. Doãn Sướng còn tưởng rằng ở nhà tập mấy lần là đủ xấu hổ rồi, không ngờ bước vào phòng thu âm…

Read more Mối quan hệ – 51

error: Content is protected !!