Day: January 6, 2020

Mối quan hệ – 50

Edit + Beta: Alice 050. Quyết định tham gia Mặt tiểu gia hỏa đầy nước mắt, thấm ướt cánh tay Doãn Sướng làm Doãn Sướng phải lấy khăn lông lau mặt, lau mũi cho thằng bé. Thiệu Quân Lăng né tránh, cảm thấy mình khóc lóc trước mặt Doãn Sướng là chuyện rất mất mặt. “Nhóc còn biết xấu hổ hả?”…

Read more Mối quan hệ – 50

error: Content is protected !!