Day: January 4, 2020

Mối quan hệ – 48

Edit + Beta: Alice 048. Chương trình thực tế Về chuyện chương trình thực tế đó, Lục Linh Quyên nói với Doãn Sướng bọn họ chưa lên lịch trình chính thức gì hết. Doãn Sướng nhẹ nhàng thở ra, Lục Linh Quyên liền nói: “Nhưng chị nghe Diêu tổng nói người ta rất mong em và Thiệu Quân Lăng…

Read more Mối quan hệ – 48

Mối quan hệ – 47

Edit + Beta: Alice 047. Học Tae Kwon Do Trong lúc hắn đang phiền não hết sức thì Thiệu Quân Lăng mắt trông mong hỏi: “Anh, chừng nào thì, mang em học võ thuật?” Doãn Sướng ngẩn ra, đây là một trong ba điều qui ước mà hắn đã đồng ý với nó, vì để tiểu gia hỏa không đánh,…

Read more Mối quan hệ – 47

error: Content is protected !!