Day: January 2, 2020

Mối quan hệ – 45

Edit + Beta: Alice 045. Đến Hương Cảng Buổi tối, Doãn Sướng rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi, thấy đèn thư phòng còn sáng, liền thúc giục Thiệu Quân Lăng: “Nhóc còn chưa  ngủ nữa?” Tiểu gia hỏa ngồi ở trước bàn làm việc, không biết còn đang mân mê cái gì, từ vị trí đó lệch đầu về một bên…

Read more Mối quan hệ – 45

error: Content is protected !!