Mối quan hệ – 13

Edit + Beta: Alice 013. Người đời gièm pha Tuôn ra tin tức kinh thiên động địa này chính là La Siêu. Mở đầu bài viết, người viết thần bí giới thiệu một đứa trẻ mười tuổi tên là Thiệu Quân Lăng, đến từ Viện Phúc Lợi, thân phận bối cảnh không rõ, nhưng lại … Continue reading Mối quan hệ – 13