Day: November 25, 2019

Mối quan hệ – 3

Edit + Beta: Alice Chương 3. Chung cư Sông Hoài Là một khu dân cư xa hoa nên chung cư sông Hoài có hệ thống bảo vệ chặt chẽ, ở garage ngầm phải dùng thẻ từ mới vào được thang máy. Bất quá, nơi này là nơi ở của Doãn Đông, số lần Dương Gia…

Read more Mối quan hệ – 3

error: Content is protected !!