Day: November 24, 2019

Mối quan hệ – 2

Edit + Beta: Alice Chương 2. Thân thế ngoài ý muốn Trong ấn tượng của Doãn Sướng, Diêu Mạn Hòe không chỉ là người đại diện mở đường cho sự nghiệp của Doãn Đông. Thời trẻ Doãn Đông bận công tác, vào đoàn phim là mất liên lạc, bất luận Doãn Sướng gặp phải chuyện…

Read more Mối quan hệ – 2

error: Content is protected !!