Day: October 7, 2019

Hồng nhan 34

Edit + Beta: Alice Trên sân thượng sở cảnh sát, Hoa Sùng quăng gói thuốc và hộp quẹt cho Khúc Trị. “Chứng cứ hiện tại không hoàn chỉnh, Khâu Quốc Dũng chết không đối chứng, hung khí vừa lúc xuất hiện ở Khâu gia, nếu Mạnh Tiểu Cầm muốn rũ sạch quan hệ thì không…

Read more Hồng nhan 34

House Of Cards

Trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành, giữ gìn một bóng hình không thể có tương lai

Đam Mỹ Mới Hoàn

Tẩy chay trang repost. Ủng hộ trang chính chủ

Strawberry

Happiness is where you enjoy it

Tập Đoàn Cơm Nắm

Wonho ah 😭😭😭

Nhà Bất Động

Chăm Cạo Râu Mỗi Ngày

Fangsui Fan

Người Gặp Người Ghét - Hoa Gặp Hoa Tàn

Duy Ngã

– 明 瑛 –

Yu Yin

这里的小说都是非利润的,翻译成越南为了分享给朋友和喜欢耽美的人,尊重作者和注明亲的出处,如果作者们不愿意让我把你们的作品翻译成越南语,请告诉我,我会停止更新。

Red de Ed

This is my cup of tea.

Magic Bean

Life is like a cup of tea it's all in how you make it...

Kurokochii

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma

☀️ M u ố i ☀️

"Em chỉ là hạt muối trong vũ trụ, phiêu bạt giữa biển đam mỹ mênh mông."