Day: September 7, 2019

Phiên ngoại 8

Văn phòng Rogers tiếp nhận một hạng mục ở Trung Quốc, Trương Tư Nghị được ủy nhiệm làm nhà thiết kế chính cùng với phụ trách làm trung gian giữa hai bên văn phòng, vì thế cậu có cơ hội đi đi lại lại trong và ngoài nước. Lần đầu tiên về nước bởi vì…

Read more Phiên ngoại 8

Phiên ngoại 7

Nhưng bởi vì không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao nên Trương Tư Nghị tự nhiên không thể lộ ra dấu vết gì. Cậu bất động thanh sắc mà duy trì hiện trạng, nên phát gì thì phát cái đó, nhưng cũng bởi vì chuyện này làm Trương Tư Nghị gầy hơn…

Read more Phiên ngoại 7

House Of Cards

Trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành, giữ gìn một bóng hình không thể có tương lai

Đam Mỹ Mới Hoàn

Tẩy chay trang repost. Ủng hộ trang chính chủ

Strawberry

Happiness is where you enjoy it

Tập Đoàn Cơm Nắm

🎄❄️”It’s beginning to look a lot like Christmas. Every where you go” ❄️🎄

Nhà Bất Động

Chăm Cạo Râu Mỗi Ngày

Fangsui Fan

Người Gặp Người Ghét - Hoa Gặp Hoa Tàn

Duy Ngã

– 明 瑛 –

Yu Yin

这里的小说都是非利润的,翻译成越南为了分享给朋友和喜欢耽美的人,尊重作者和注明亲的出处,如果作者们不愿意让我把你们的作品翻译成越南语,请告诉我,我会停止更新。

Red de Ed

This is my cup of tea.

Magic Bean

Life is like a cup of tea it's all in how you make it...

Kurokochii

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma

☀️ M u ố i ☀️

"Em chỉ là hạt muối trong vũ trụ, phiêu bạt giữa biển đam mỹ mênh mông."