Categories
tâm sự

Hello mọi người!

Sau một cú click 5 giây tự hủy đi vào lòng đất thì tui mất hơn 300 posts, đêm đó tui hoảng quá nên đã private blog để tự kiểm điểm. May sao là tui có thói quen giữ những chương truyện vào trong thẻ nhớ nên có thể post lại được. Đăng lại từ […]

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 7

họa là từ cái miệng mà ra nha Thu Nhi!

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 6

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 5

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 4

Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 3